KONFERENCJA
BLOCKCHAIN
- PRZEMYSŁ 4.0
Poznaj. Zrozum. Zastosuj.


weź udział
Gliwice  |  23 MAJA 2019


Formularz zgłoszeniowyKlauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

Organizator informuje, że obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), realizuje poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie www.riph.com.pl.
Z klauzulą można się zapoznać pod adresem:

http://www.riph.com.pl/ochrona-danych-osobowych-spelnienie-obowiazku-informacyjnego

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych** zawartych w formularzu zgłoszeniowym wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.

** Administratorem danych osobowych jest Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 36, Gliwice 44-100). Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu: zgłoszeń udziału w Konferencji BLOCKCHAIN - PRZEMYSŁ 4.0 i będą przetwarzane wyłącznie w celu potwierdzenia tożsamości uczestników. Podanie przez Państwa danych jest niezbędne do dokonania zgłoszeń. Odmowa podania danych uniemożliwi dokonanie zgłoszenia udziału.


ORGANIZATORZY I PARTNERZY